Saksliste arsmote 2021

Saksliste årsmøte 2021

1.

Godkjenning av forenklet innkalling og saksliste

2.

Valg av møteleder

3.

Valg av referent

4.

Valg av to personer til å skrive under møteprotokollen

5.

Godkjenning av årsmelding

6.

Godkjenning av regnskapet

7.

Valg

8.

Fastsettelse av årskontingenten for 2021

9.

Innkomne saker

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 712

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD