Om oss

Hedemarken maskinlag ble stiftet i 2002 og har som formål å ivareta og restaurere gamle maskiner, traktorer og redskaper.


Maskinlaget har restaurert det gamle sagbruket på Gammelsaga i samarbeid med Stange og Romedal almenning. Sagbruket drives av en dampmaskin fra 1904 og er i drift 2  til 3 ganger i året.


Vi har klubblokale i den gamle tubefabrikken i Gubberudvegen 114 på Gubberud i Ottestad i Stange kommune. Det inneholder verksted og møterom. Her kan alle møte opp to dager i uken, vanligvis tirsdag og torsdag, til skrukvelder og kaffekvelder.


Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD

Postadresse: c/o Sigurd Gudmund Løland, Såstadvegen 74, 2335 STANGE

Organisasjonsnummer: 894 754 702

Leder Johan Aarskog
Nestleder Tor Ole Fuglerud
Sekretær/kasserer Helge Rabstad
Sekretær/kasserer Sigurd Gudmund Løland
Leder arrangementskomité Britt Karin Sveum

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 702

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD