Gammelsaga
Spiserommet på saga på Ringerike

Spiserommet på saga på Ringerike.

Sagbenken heises ombord

Sagbenken heises ombord.

Sagbenkjen er på plass

Sagbenken er på plass i det gamle

saghuset på Gammelsaga. Kjell,

Karl Petter og Per.

Transport av lokomobilen

Helge Rabstad har transportert loko-

mobilen fram til Gammelsaga. Ivar,

Kjell og Olav funderer på videre transport.

Dugnads gjengen tar seg ei pause.

Dugnads gjengen tar seg ei pause.

Saga prøves

Saga prøves.


Saging av stokk
Etter at saga var løst fra gulvet og  delt i to ble den trukket ut med traktor

Etter at saga var løst fra gulvet og

delt i to ble den trukket ut med traktor.

Ferdig til avreise

Ferdig til avreise.

Det gamle saghuset på Gammelsaga

Det gamle saghuset på Gammelsaga.

I forgrunnen sees fundament for

huset som skal romme lokomobilen.

Lokomobilen er på plass

Alt gikk som smurt. Lokomobilen er

på plass. Ivar, Olav, Helge (med  ryggen til) og Reidar.

Jon Helge Bye og Reidar Bakken ser på lokomobilen

Jon Helge Bye (h)og Reidar Bakken var

primus motor for prosjektet og uten

disse to hadde neppe lokomobilen vært

i topp kjørbar stand.

Grillsjef Dag Bækkedal

Grillsjef Dag Bækkedal.

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil

Sagbruket ble hentet på Ringerike og bygge opp igjen på Gammelsaga i Stange Almenning. Prosjeketet drives i samarbeid med Stange Almenning. Saga, som drives av en dampmaskin, er åpen for publikum noen dager i året.

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 702

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD