Hjem

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil

Ved spørsmål, ta kontakt med fungerende leder Johan Aarskog

tlf.: 918 40139
Informasjon fra laget:


Sommerdag i Stange sentrum lørdag 19. juni kl 10 - 15. Ta med traktor og still den ut utenfor Tingvold.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Kjell Arne Frenning på telefon 995 74786.


Endelig årsmøte!

Vi holder årsmøte på Norsk Motorhistorisk Museum på Lindstad i Stange lørdag 26. juni kl. 17.

Forenklet innkalling er sendt medlemmene som tekstmelding. Saker som ønskes behandlet sendes Sigurd G. Løland, Såstadvegen 74, 2335 STANGE innen 19. juni. Se saksliste.


Museet åpner for sesongen samme dag kl. 10. Vi er vi velkomne til å stille ut traktorer hele dagen.


Vi starter forsiktig opp igjen med kaffe i klubblokalet torsdag 17. juni kl. 18. Ta hensyn til lokale smittevernregler, bl.a. regler for antall. Bli hjemme hvis du er forkjølet eller har symptomer som kan tyde på korona.


Følg med på terminlisten, lagets facebookside og tekstmeldingerer for videre oppdatering.


David Brown Cropmaster

Lokalt pløyemesterskap

Pløyemesterskapet i Stange lørdag 12. september 2020 ble etter hvert så regnfullt at det var en prestasjon bare å fullføre. Midt under konkurransen bøttet det ned og tordnet tett. Ifølge meteorologisk institutt var det flere lynnedslag i nærheten av Kolstadmia ved Hjermstad, der vi holdt til.


Det var flere traktorer som startet, men været får ta skylden for at bare tre fullførte. Deltakerne, dommerne og arrangementskomiteen gjorde en bra og etter hvert våt jobb. Vi takker Oskar Hjermstad som igjen stilte opp med jorde og åpen smie med ild i essa.


Resultatliste:

Løfteplog:

1. Kjell Mangerud

2. Olav Nymoen


Slepeplog:

1. Ole BækkedalSe flere bilder fra mesterskapet herI forgrunnen: David Brown Cropmaster under veterandagene på Lindstad


Fordson N - 1937-modell

Fordson N 1937-modell

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 712

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD