Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

TERMINLISTA 2018


08 Mars          Årsmøte Hedemarken Maskinlag

10 Mars          Årsmøte GTV i Sola               

11 Mars          Traktorkross Losna Isbane

17 Mars          Ved-dag hos John Morten Jølstadengen

29 Mars          Filmkveld i klubbens lokaler

7-8 Apr          Veteranutstilling i vikingeskipet

03  Mai          Besøk hos Gaupen traktor museum

27 -28April    Glomdalsmarkedet

05 Mai            Ekebergmarkedet

10 Mai            Veterantreff på Stange Romedal Landbane

12 Mai            Dugnad Prøvesaging Gamelsaga

19 Mai            Pinsetreff Ådalsbruk Motormuseum

09-10 Juni       Romeriksmarkedet Kulemoen 

15-16 Juni      Traktor kross kirkenær

7 Juli               Sagdag på Gammelsaga

30jun 01 juli   Veterandagene magnor Travbane

15 Juli             Veterantreff Turbokjærra Espa idrettsbane

03-04 Aug       Birimarkedet

12 Aug            Romedalsdagene

01-02 sep        Pultostdagene på Løten

01 Sep             Pløyetrening

08 Sep             Lokalt Pløyemesterskap

                        Hyggekveld Gamelsaga

29 Sep             Nm veterantraktorpløying GTV Terje Weldingh

8-11 Nov         Agroteknikk Lillestrøm felles tur ?

01 Des             Julebord Romedal skytterhus

13 Des             Gløggkveld i klubbens lokaler

29 Des             Motortreff Hos Dag Bækkedal


Følg med på hjemmesiden og facebook, det blir også sendt ut

sms ved alle arangemanger.Laget skal også prøve å få til en kveld pr mnd med et hendelse i laget.