Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

Hedemarken maskinlag ble stiftet i 2002. Misjonen til laget er og ivareta, restaurere gamle maskiner, traktorer og redskaper.

Maskinlaget har restaurert det gamle sagbruket på Gammlesaga i regi med Stange og Romedal almenning. Denne drives av en damp motor fra 1904, og er i drift 2 /3 ganger i året. Laget har tilholdsted på Gubberudvegen 114 c i Ottestad. Her har vi eget lokale som inneholder verkstedsrom og oppholdsrom. Her kan alle møte opp to dager i uken, til skrukvelder og kaffekvelder. I utganger av 2018 er det 120 medlemer i laget.