Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

Spiserommet på saga på Ringerike

Etter at saga var løst fra gulvet og

delt i to ble den trukket ut med traktor

Sagbenken heises ombord

Sagbenken er på plass i det gamle

saghuset på Gammelsaga. Kjell,

Karl Petter og Per

Helge Rabstad har transportert loko-

mobilen fram til Gammelsaga. Ivar,

Kjell og Olav funderer på videre tran-

sport

Dugnads gjengen tar seg ei pause.

Ferdig til avreise

Det gamle saghuset på Gammelsaga.

I forgrunnen er det fundament for

huset som skal romme lokomobilen

Alt gikk som smurt. Lokomobilen er

på plass. Ivar, Olav, ryggen til helge

Helge og litt av Reidar

To fornøyde herrer. Jon Helge Bye (h)

og Reidar Bakken. Disse to har vært

primus motor for prosjektet, og uten

disse to hadde neppe lokomobilen

i topp kjørbar stand.

Grill kongen vår.