Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

Årsberetning for arbeidsåret 2018

Hedemarken MaskinlagÅrsberetning for arbeidsåret 2018


Styret i 2018 har bestått av

Leder Thomas Gulbrandsen valgt for 1 år

Nestleder Per Arne Tvedt 2 år

Sekretær/kasserer Helge Rabstad 2 år

Sekretær/kasserer Sigurd G. Løland 1 år

Styremedlem Tor Ole Fuglerud 2 år

Leder arrangemangskom Tor Ole Fuglerud 2 år

Eirik Frantzen 1 år

Bente Jølstadengen 1 år

Britt Karin Sveum 1 år

Kjell Arne Frenning 1 år

Steinar Enger 1 år


Leder arrangemangskom måtte trekke seg i perioden,

Bente Jølstadengen gikk inn i vervet og ut perioden.


Revisor Ludvik Hemstad 1 år

Vara Revisor Kjell Mangerud 1 år
Valgkomite Arne S Sollien 1 år

Christian Baardseth 2 år

Kjell A. Frenning 3 år

Kontaktperson NMHM Ole Bekkedal


Komiteer:

Reidar Bakken er ansvarlig for lokomobil og prosjektet på Gammelsaga.

Olav Nymoen er ansvarlig for sagbenk og sagutstyr på Gammelsaga.

Steinar Enger verkstedsansvalige.


Hedemarken maskinlag hadde ca 115 betalende medlemmer ved utgangen av 2018.


Revidert regnskap for 2018 blir fremlagt ved årsmøte.


Styret har hatt 4 møter i året. Det har vært stor aktivitet i året med.

Aktiviteter i året


Ved-dag hos John Morten Jølstadengen

Besøk hos Gaupen Traktor museum

Prøvesaging på Gammelsaga utgikk da det var for tørt i skogen. Dugnad på saga ble avholdt med vedkapping og vedlikehold.

Veterantreff Stange og Romedal langbane

Veterandager på magnor travbane

Sagdag på Gammelsaga utgikk da det fortsatt var tørt i skogen.

Romedalsdagene

Pultostmarten på Løten

Pløyetrening på Koldstadsmia

Lokalt pløyemesterskap hos Steinar Galgum.

Pløye Nm på Kirkenær.

Julebord på Romedal skyttehus

Gløggkveld på Gubberud

Motortreff hos Dag Bekkedal.

Klubblokaler/verksted


Det har nok et år vært meget aktivitet i klubblokalene på Gubberud i Ottestad, og styret mener at eget lokale har stor betydning for aktiviteten og miljøet i Laget. Flere medlemmer møter opp på uformelle kvelder i klubben Tirsdag og Torsdager. Styret ser gjerne at flere kommer på disse sosiale sammenkomstene.


Selvsakt hadde vi julebord på Stange og Romedal skytterhus med 43 deltakerer. Den store gevinsten i år var en Nuffileld Vinneren var Ola Hagen.

Ottestad 30 Januar 2019

For styrer Thomas Gulbrandsen.